APIE PRIZAI NAUJIENOS TAISYKLĖS
Geriausieji laimės
piniginius prizus

PO 500 EURŲ

Ekonomiškai
raštingiausias
MOKSLEIVIS
Ekonomiškai
raštingiausias
STUDENTAS
Ekonomiškai
raštingiausias
PILIETIS
Antrų ir trečių vietų laimėtojų laukia partnerių prizai.
Apdovanosime aktyviausią mokyklą ir mokytoją.